พณ.ช่วยเหยื่อพายุฤดูร้อน เตรียมจัดหาโปรซ่อมแซมราคาถูก กำชับผู้รับซื้อเกษตรตรวจตราชั่งน้ำหนักเต็ม

พณ.ติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อน หลังเกิดต่อเนื่อง พร้อมเตรียมหารือผู้ประกอบการ จัดหาโปรซ่อมแซมราคาถูก กำชับผู้รับซื้อเกษตรตรวจตราชั่งน้ำหนักเต็ม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมกำลังติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายจังหวัดในไทย หากพบว่ามีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อเนื่อง และความเสียหายขยายไปหลายพื้นที่หรือมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน เป็นจำนวนมาก ก็จะหารือกับผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยและที่ทำงานธุรกิจ ให้จัดเตรียมอุปกรณ์หรือสินค้าต่างๆ และจัดราคาพิเศษเพื่อช่วยเหลือลดภาระและลดค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องซ่อมแซม

“ส่วนเรื่องลดภาระค่าครองชีพ เรามีพาณิชย์ออนทัวร์ นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าปกติ ไปจำหน่ายทั่วประเทศอยู่แล้ว แต่หากพบจุดใดต้องการนำไปเสริมได้ โดยกรมยังมีการติดตามเรื่องราคาสินค้า กำชับปิดป้ายสินค้าให้ชัดเจน รวมถึงดูไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าในช่วงที่ประชาชนเดินทางและท่องเที่ยวในวันหยุดต่อเนื่อง เทศกาลสงกรานต์นี้ ” ร้อยตรีจักรา

ร้อยตรีจักรา กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดสินค้าเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ว่า กรมเดินหน้าตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดสินค้าเกษตรทั่วประเทศต่อเนื่อง ทั้งช่วงฤดูเก็บเกี่ยวหรือนอกฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อสร้างความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจแก่เกษตรกร และรักษามาตรฐานรับซื้อสินค้าเกษตร

ตรวจข้าว

โดยครั้งนี้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-5 (ชัยนาท) พบว่า เครื่องชั่งรถยนต์ที่ใช้บรรทุกสินค้าเกษตรมาขายและเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีความเที่ยงตรงและใช้ซอฟต์แวร์ถูกต้อง ขณะที่เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกมีความเที่ยงตรง และเครื่องชั่งตวงวัดที่สหกรณ์ฯใช้ยังไม่หมดอายุคำรับรอง หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากดัดแปลงและใช้เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อเอาเปรียบเกษตรกร โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ การนำผลผลิตไปขาย เกษตรกรสังเกตเครื่องชั่งตวงวัดว่ามีความผิดปกติใดๆ หรือไม่ น้ำหนักเริ่มจากเลข 0 หรือไม่ มีสติกเกอร์ของกรมการค้าภายในหรือไม่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเอง และหากพบว่ามีการกดราคารับซื้อต่ำกว่าราคาตลาด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รับซื้อไม่ตรงกับราคาที่แสดง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิต สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569

The post พณ.ช่วยเหยื่อพายุฤดูร้อน เตรียมจัดหาโปรซ่อมแซมราคาถูก กำชับผู้รับซื้อเกษตรตรวจตราชั่งน้ำหนักเต็ม appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.