กรมการพัฒนาชุมชน ( พช.) ส่งเสริมกิจกรรมชูสินค้าชุมชนสู่ […]

The post พช. ชูสินค้าชุมชนสู่เมือง ไปกับบรรยากาศร้านค้า OTOP Trader โชว์ห่วย ช่วยชุมชน ในงานกาชาด 2562 appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.