การประชุมครั้งใหญ่ที่สุดได้ยกย่องบทบาทของวิสัยทัศน์ปี 2573 (Vision 2030) ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ด้านแร่และโลหะของนานาประเทศรวมกว่า 60 ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 2 ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ของซาอุดีอาระเบีย ณ กรุงริยาด ในวันที่ 10 ม.ค. ก่อนที่การประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม (Future Minerals Forum หรือ FMF) ประจำปี 2566 จะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 มกราคม 2566 ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด “ผู้พิทักษ์สองมหามัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์” (Custodian of the Two Holy Mosques) นอกจากนั้นยังมีองค์กรระหว่างประเทศ 21 แห่งที่เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมครั้งนี้ อาทิ ธนาคารโลก องค์การสหประชาชาติ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ และสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีสมาชิก 400 ราย โดยมุ่งมั่นส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน บันดาร์ อิบราฮิม อัล-คอราเยฟ […]

The post ผู้แทนจากกว่า 60 ประเทศเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีในการประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.