ผวจ.ตาก สั่งปิดด่านวาเลย์ อ.พบพระ ชั่วคราว สกัดต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ออกประกาศตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1599 ลว.วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ปิดพื้นที่ หมู่ 3 บ้านวาเลย์เหนือ ตำบลวาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก เป็นการชั่วคราว สืบเนื่องมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวาเลย์เหนือ จำนวนมาก ดังนั้น เพื่อการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อาศัยอำนาจตามตวามใยมาจร 35 (1) 2 แห่ง พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) จึงกำหนดการป้องกัน การควบคุมโรคติดต่อดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ กล่าวว่า บ้านวาเลย์เหนือ หมู่ 3 มีเขตรอยต่อติดต่อกับชายแดนสหภาพเมียนมา เป็นช่องทางเข้าออก แรงงานต่างด้าว และขนส่งสินค้าทางการเกษตร หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เป็นพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดต่อ โควิด-19 ถึงแม้ว่า เราจะควบคุมการเจ้าออก อย่างเต็มที่แล้ว แต่เขตชายแดนกว้างไกล จึงไม่สามารถควบคุมได้หมด เราจึงประกาศปิดเส้นทางเข้า-ออก หมู่บ้านคนไทย ในพื้นที่เสี่ยง อย่างไรก็ดี เรามีเจ้าหน้าที่ปกครอง ทหาร ตำรวจ และ อสม.ที่ทำงานอย่างแข็งเกร่ง เราจะสามารถผ่านไปด้วยดี หลังประกาศปิดพิเนที่เสี่ยง อย่างเป็นทางการ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ด้วย

The post ผวจ.ตาก สั่งปิดด่านวาเลย์ อ.พบพระ ชั่วคราว สกัดต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.