ป.ป.ส.-ศุลกากร ยึดสารอะนิลีนกว่า 5 แสนกิโลกรัม เตรียมส่ง ผลิตเครื่องสำอาง

ป.ป.ส.  ยึดสารอะนิลีน510,000 กก. ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เตรียมส่ง สปป.ลาว เลขาปปส.เผยสารอะนิลีนเมื่อนำมาทำปฏิกิริยาร่วมกับ สารตั้งต้นชนิดอื่นสามารถนำไปสังเคราะห์เป็นเฟนทานิล ยาเสพติดประเภท2ได้

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจร่วม ภายใต้โครงการสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าเรือสากล (Seaport Interdictoin Task Force : SITF) ประกอบด้วยกรมศุลกากร กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ศูนย์รักษาความปลอดภัย และสำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากสถานทูต สปป.ลาว ได้ร่วมกันเปิดตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ณ คลังสินค้าอันตราย (JWD) ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ผลการตรวจสอบพบสารอะนิลีน (Aniline) รวมทั้งสิ้น 22 แทงค์ น้ำหนักรวมประมาณ 510,720 กิโลกรัม

นายวิชัย กล่าวว่า “สารอะนิลีน (Aniline) ที่ตรวจยึดในครั้งนี้ ดำเนินการขนส่งเข้ามาในประเทศไทย โดยบริษัทขนส่ง S จำนวน 5 แทงค์ และบริษัทขนส่ง P จำนวน 17 แทงค์ จากนั้นจะนำผ่านไปยังบริษัทขนส่ง L ในสปป.ลาว ต่อไป จากการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร พบว่า กระบวนการนำผ่านไม่มีเอกสารการอนุญาตขอนำผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 “สารอะนิลีน (Aniline) จึงทำการตรวจยึดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร 2560 มาตรา 102 มาตรา 104 และมาตรา 106 ประกอบประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 2556 ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน จึงจะออกใบนำผ่านเพื่อเป็นหลักฐานการอนุญาตการนำผ่านราชอาณาจักร”

นายวิชัย ยังกล่าวว่า ได้สั่งการให้นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด ประสานการข่าวกับ สปป.ลาว ได้ข้อมูลว่าผู้แทนบริษัทขนส่ง L ใน สปป.ลาว จะนำสารเคมีดังกล่าวไปใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง โดยมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศจีน แต่มีฐานการผลิตที่ สปป. ลาว เพื่อส่งสินค้ากลับไปขายที่ประเทศจีน

นายวิชัย กล่าวต่อว่า ส่วนสาเหตุที่ต้องแยกใช้หลายบริษัทในการขนส่ง เนื่องจากเพื่อความคล่องตัวในทางธุรกิจ และความสะดวกในการขนส่ง ซึ่งสารอะนิลีนเมื่อนำมาทำปฏิกิริยาร่วมกับ สารตั้งต้นชนิดอื่นสามารถนำไปสังเคราะห์เป็นเฟนทานิล (Fantanyl) ซึ่งในประเทศไทย เฟนทานิล ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาเสพติดประเภท 2 มีการกำกับควบคุมการออกใบอนุญาตและจำหน่ายอย่างเข้มงวด ในเบื้องต้น สาร Aniline ที่ยึดได้ประมาณ 510,270 กิโลกรัม หากนำมาสังเคราะห์เป็นเฟนทานิลจะได้ประมาณ 85,000 กิโลกรัม

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติดประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเวียงจันทร์ของสำนักงาน ป.ป.ส. จะประสานข้อมูลเพื่อแจ้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจตราและควบคุมยาเสพติด (LCDC) สปป.ลาว เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลขนส่ง L ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ เฟนทานิล (Fentanyl)  เป็นยาเสพติดประเภท 2 สถานพยาบาลต้องมีใบอนุญาตในการใช้และจำหน่ายประชาชนทั่วไปไม่สามารถหาซื้อจากร้านขายยาได้ เป็นสารโอปิออยด์สังเคราะห์ ซึ่งรุนแรงกว่ามอร์ฟีน 100 เท่าและรุนแรงกว่าเฮโรฮีนถึง 50 เท่า ถูกพัฒนาขึ้นใช้รักษาอาการปวดชนิดรุนแรงโดยพบการใช้และระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกา

รวมทั้งแถบยุโรป มักถูกผสมใช้ร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่น อาทิ โคเคน เฮโรอีน ใช้เสพโดยการฉีดหรือสูบเข้าร่างกายจะมีอาการกดประสาท การทำงานช้าลง ทางเดินหายใจติดขัดและหัวใจล้มเหลว เสียชีวิตได้ ซึ่งจากการเป็นสารที่ถูกพัฒนาให้มีฤทธิ์รุนแรงบ่อยครั้ง

จึงพบการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาด (Overdose) จากการใช้ เฟนทานิล ในประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานการใช้เฟนทานิล ที่ผิดวัตถุประสงค์และพบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ สำหรับประเทศไทยก็ยังไม่พบข้อมูลการจับกุม ตรวจยึด ระบาด หรือพบผู้เสียชีวิต จากการใช้ยาเสพติดชนิดนี้

 

 

The post ป.ป.ส.-ศุลกากร ยึดสารอะนิลีนกว่า 5 แสนกิโลกรัม เตรียมส่ง ผลิตเครื่องสำอาง appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.