ป.ป.ช. สกลนคร วางแนวทางป้องกันทุจริตสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยฯ ในพื้นที่ พร้อมเชิญชวนเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตในการสอบ ย้ำ หากพบเห็นการทุจริตในการคัดเลือก สามารถแจ้งได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร ผ่านช่องทางไลน์  https://line.me/ti/g/xbUPKZvbgs นางสาวพูนศรี พงศ์เพชรดิถ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ได้รับมอบนโยบายจาก นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 ซึ่งได้สั่งการให้ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตสอบครูผู้ช่วยอย่างจริงจัง โดยได้วางแนวทางการเฝ้าระวังการคัดเลือกครูผู้ช่วยฯ กรณีพิเศษ ปี 2566 ที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ได้มีการวางกรอบการดำเนินงานภาพรวมในการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการสอบคัดเลือก ได้แก่ ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนครเอง ได้วางแนวทางการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยครั้งนี้ 4 แนวทาง ได้แก่ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ที่ทราบเบาะแส หรือมีเรื่องร้องเรียนกรณีพบเห็นข้อพิรุธในกระบวนการสอบครูผู้ช่วย สามารถติดต่อส่งข้อมูลมาได้ที่ https://line.me/ti/g/xbUPKZvbgs ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร จะได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างรวดเร็วต่อไป เพื่อให้กระบวนการคัดสรรบุคลากรทางการศึกษาครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

The post ป.ป.ช.สกลฯ ชวนเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสทุจริตการคัดเลือกครูผู้ช่วย ทางกลุ่ม Line appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.