ป.ป.ช. รุกหนักผนึกกำลังพันธมิตรเครือข่ายจัดงานเดิน – วิ่ง ต้าน โกง Good Guy Run 2023

ป.ป.ช. รุกหนักผนึกกำลังพันธมิตรเครือข่ายจัดงานเดิน – วิ่ง ต้าน โกง Good Guy Run 2023

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จับมือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในรูปแบบมหกรรมงานวิ่ง “กู๊ด กาย รัน ปีที่ 4 (Good Guy Run 2023)” ภายใต้แนวคิด รวมพลัง “วิ่ง ต้าน โกง” BREAK THE CORRUPTION โดยมีเป้าหมายในการประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ กระตุ้นการสร้างค่านิยมในสังคมให้เกิดเป็นสังคมสุจริต ต่อยอดเป็นสังคมที่โปร่งใส เคารพในกฎกติกา มีคุณธรรม จริยธรรม

พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่าการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ต้านโกง Good Guy Run 2023 ได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4 โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่นำหลักการส่งเสริมสุขภาพทางกายร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ส่งเสริมความดีร่วมต้านการทุจริต สร้างการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน และทุกภาคส่วน สร้างพลังความกล้าหาญยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง ร่วมสร้างสังคมที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และนับว่าเป็นสัญญาณอันดีที่ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญกับการยุติปัญหาการทุจริต และเพื่อกระตุ้นการสร้างค่านิยมแก่สังคมไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสอดรับกับการปรับตัวสู่การเป็นสังคมสุจริต สำหรับปีนี้ทุกท่านจะได้เห็นภาพการร่วมแสดงพลังบวกเชิงสัญลักษณ์ผ่าน GIANT FLAG “BREAK THE CORRUPTION THAILAND” โดยจะมีการบันทึกภาพมุมสูงเพื่อแชร์พลังแห่งความดีครั้งนี้ไปสู่สายตาของคนในประเทศและทั่วโลกให้เกิดเป็น Soft Power เชิงบวก กระตุ้นสังคมปลุกพลังให้ต้านโกง ร่วมสร้างสังคมใหม่ให้เป็นสังคมที่ตระหนักถึงการทำดี

งานวิ่งกู๊ด กาย รัน 2023 ในครั้งนี้ จะเป็นมาตรฐานใหม่ในการจัดระบบแก้ไขภาวะฉุกเฉิน โดยระหว่างเส้นทางวิ่งจะมีทีมแพทย์ พยาบาล หน่วยฉุกเฉินอยู่ประจำจุดต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในประเด็นความปลอดภัยแก่นักวิ่งทุกท่านกว่า 2,500 คน และทางเราพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิ่งอย่างเต็มที่ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย มีบูธอาหาร เครื่องดื่มจากผู้สนับสนุนต่าง ๆ ไว้คอยบริการนักวิ่งทุกท่านอย่างเพียงพอ

 

The post ป.ป.ช. รุกหนักผนึกกำลังพันธมิตรเครือข่ายจัดงานเดิน – วิ่ง ต้าน โกง Good Guy Run 2023 appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.