เมื่อเร็ว ๆ นี้ ภายในงาน The World Women Leadership Congress Awards ได้มอบรางวัลอันทรงคุณค่า “Thailand’s Women Leaders” ให้แก่ คุณปวริศา ชุมวิกรานต์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของ FINN MOBILE ในฐานะผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญ บริหารงานโดดเด่น
Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.