ปลัด สธ.เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง-โยกย้าย 4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วันนี้ (1 มิถุนายน 2566) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ทั้งนี้ ให้เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ดังนี้

1.นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด สธ.ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) แกลง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ระยอง

2.นพ.สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ รพ.แกลง สสจ.ระยอง เป็น ผู้อำนวยการ รพ.กุมภาวาปี สสจ.อุดรธานี

3.พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.กุมภาวปี สสจ.อุดรธานี เป็น ผู้อำนวยการ รพ.ปราสาท สสจ.สุรินทร์

4.นพ.นพดล พิษณุวงษ์ ผู้อำนวยการ รพ.ประสาท สสจ.สุรินทร์ เป็น ผู้อำนวยการ รพ.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์

The post ปลัด สธ.เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง-โยกย้าย 4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.