ปลัดฯแรงงาน ส่ง 5 เสือ ช่วยลูกจ้างโรงงานแบตเตอรีหางานใหม่ จ่ายว่างงาน ตรวจสอบสิทธิพึงได้

วันนี้ (2 เมษายน 2566) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวกรณี “โรงงานแบตเตอรี เลี้ยงข้าวมื้อสุดท้าย ก่อนปิดโรงงาน” นั้น ตนได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบตามอำนาจหน้าที่ เบื้องต้นได้รับรายงานจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สมุทรปราการ ว่า โรงงานแบตเตอรีตามข่าว ตั้งอยู่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ประกอบกิจการ ผลิตแบตเตอรีและหม้อสะสมไฟฟ้า โรงงานประสบปัญหาและมีการหารือกับสหภาพแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 มีการโยกย้ายลูกจ้างแผนกแบตเตอรี่รถยนต์ ประมาณ 200 คน ไปปฏิบัติงานแผนกผลิตถ่านอัลคาไลน์ ต่อมา จึงมีการเลิกจ้างลูกจ้างโดยตกลงกันทำงานวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของลูกจ้างแผนกแบตเตอรีฯ จำนวน 130 คน ซึ่งเป็นการจากกันด้วยความเข้าใจ นายจ้างได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกจ้างกลุ่มดังกล่าว

“ท้งนี้ ผมได้สั่งการให้ หน่วยงานในสังกัดร่วมกันชี้แจงสิทธิ หน้าที่และสิทธิประโยชน์แก่นายจ้างและลูกจ้างตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้าง การใช้สิทธิประกันการว่างงาน การหาตำแหน่งงานว่างรองรับ การฝึกทักษะทางด้านอาชีพตามความต้องการ และการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคม เป็นต้น” นายบุญชอบ กล่าว

ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดี กสร. กล่าวว่า พนักงานตรวจแรงงาน สสค.สมุทรปราการ ได้ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทราบว่าลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด/เงินค่าขอบคุณพิเศษตามอายุงาน ต่ำสุด 2 เดือน และสูงสุด 6 เดือน/ค่าสูงอายุ คิดอายุตัว 40 ปีขึ้นไป ต่ำสุด 2 เดือน และสูงสุด 6 เดือน อย่างไรก็ตาม พนักงานตรวจแรงงานจะติดตามสถานการณ์การเลิกจ้างรายนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อที่ลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่อไป ซึ่งลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2394 6644 หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546

 

The post ปลัดฯแรงงาน ส่ง 5 เสือ ช่วยลูกจ้างโรงงานแบตเตอรีหางานใหม่ จ่ายว่างงาน ตรวจสอบสิทธิพึงได้ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.