ปลัดสาธารณสุขระบุ ขณะนี้ยังไม่พบโควิดสายพันธุ์ “โอไมครอน” ในไทย พร้อมปรับมาตรการคัดกรองป้องกันรัดกุมมากขึ้น ย้ำประชาชนต้องป้องกันตนเองสูงสุด
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.