ประเพณีเก่าแก่ล่องเรือน้ำยม นมัสการ”พระธาตุแหลมลี่”ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ทุกหัววัดต้องตบแต่งเรือพร้อมเครื่องบูชาสักการะพระธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เหนือของทุกปี ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย

วัดพระธาตุแหลมลี่ ประเพณีล่องวัดใต้เดือนหก วัดพระธาตุแหลมลี่ ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นประเพณีที่สืบทอดมาหลายร้อยปี ในสมัยก่อนเป็นประเพณีสำคัญของเมืองลอง เมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 พระสงฆ์ เจ้าเมือง พร้อมด้วยบริวาร และชาวเมืองลอง ตั้งแต่บ้านปิน บ้านนา แม่ลาน ห้วยอ้อ หัวทุ่ง นาตุ้ม และหัววัดต่าง ๆ ในเมืองลอง จะเดินทางมาลงเรือที่ท่าน้ำปากกาง ปากปง หรือท่าต่าง ๆ ตามแต่สะดวก พร้อมด้วยครัวทานต่าง ๆ จะทำเป็นปราสาท หรือปีนักษัตรประจำปีนั้น ๆ มีการตีฆ้องตีกลองฟ้อนรำอย่างสนุกสนานบนเรือ และแห่ล่องเรือไปตามแม่น้ำยม

โดยมีธรรมเนียมว่าให้บ้านนาหลวงล่องไปก่อน เพราะคนบ้านนาหลวงถือเป็นคนอุปัฏฐาก (ข้ารับใช้ดูแลพระธาตุ) มาตั้งแต่โบราณ หากบ้านนาหลวงยังไม่มาก็ล่องเรือไม่ได้ จะเกิดเหตุเพศภัยต่าง ๆ เช่นเรือล่ม เมื่อล่องเรือถึงที่พักแรมในสมัยโบราณคือเกาะแก้ว ตรงล่างแหลมลี่ พระสงฆ์ เจ้าเมืองพร้อมบริวารและชาวเมืองลอง จะจัดนางฟ้อน มีการละเล่น ฟ้อนรำ ต้อนรับแห่ครัวทานและเครื่องสักการะขึ้นบนพระธาตุ เพื่อถวายและนมัสการพระธาตุพร้อมกัน 

เจ้าเมือง หรือนายอำเภอ จะเป็นประธานถวายดอกไม้ธูปเทียน น้ำอบน้ำหอมและเครื่องสักการะต่าง ๆ นมัสการพระธาตุ งานล่องวัดใต้เดือนหกเป็ง หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 28 ก.พ 2561 ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานทุกปี เป็นมรดกและเอกลักษณ์ของเมืองลอง

ต่อมาภายหลังปี พ.ศ.2500 ก็ได้เลิกไป และกลับมาฟื้นฟูประเพณีนี้ใหม่อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2549 มาจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่หาดูชมได้ยาก และยังเหลืออยู่ที่วัดพระธาตุแหลมลี่เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ทางจังหวัดแพร่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะได้นำมาเป็นจุดขายรับกับการท่องเที่ยวในปีต่อไป

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.