นายกฯแนะสังคมพิจารณาม็อบการเมือง มุ่งสร้างความวุ่นวายเพื่ออะไร และคนไทยรับได้หรือไม่ ย้ำคำว่าสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องคงอยู่คู่ไทยตลอดไป
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.