คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี วิภารัตน์ ไชยานุกิจ, ศศมณฑ์ สงวนสิน, วีณา เชิดบุญญชาติ, ภราไดย สุวรรณรัฐ, ศรีประภา พริ้งพงษ์ และ อัจฉรา ภูริคุปต์ ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จากซ้ายไปขวา คุณวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน ดร.วีณา เชิดบุญญชาติ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คุณภราไดย สุวรรณรัฐ คุณศรีประภา พริ้งพงษ์ คุณอัจฉรา ภูริคุปต์

The post ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.