บิ๊กป้อมนำทีมเยือนมาเลย์ ถกคกก.ชายแดน จ่อตั้งจุดลาดตะเวนร่วม-สร้างรั้วชายแดน

บิ๊กป้อม ถก GBC ไทย – มาเลเซีย มุ่งแก้ปัญหาความมั่นคงและเชื่อมเศรษฐกิจชายแดน 2 ประเทศ หลังสถานการณ์โควิดดีขึ้น

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะกรรมการชายแดนทั่วไปฝ่ายไทย เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ( GBC ) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 55 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชายแดนของทั้งสองประเทศ

โดยก่อนการประชุม พล.อ.ประวิตร’ ได้เข้าเยี่ยมคาราวะ ดาโต๊ะ สรี ฮิสฮัมมุดดิน บิน ตุน ฮุสเซน รมว.กห.มซ. ณ กระทรวงกลาโหมมาเลเซีย โดยหารือร่วมกันในการแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติที่เป็นปัญหาอาชญกรรมข้ามชาติ การจัดตั้งจุดลาดตระเวนร่วมแห่งใหม่ การก่อสร้างรั้วร่วมบริเวณ อ.สะเดา จว.สงขลา การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม การดำรงการสนับสนุนของมาเลเซียในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.ที่ไทยยืนยันแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี รวมทั้งการร่วมกันดูแลความมั่นคงปลอดภัยของช่องแคบมะละกา

ต่อจากนั้น ได้ทำหน้าที่ประธานร่วมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 55 ณ รร.อินเตอร์คอนติเนลตัน โดยทั้งสองฝ่ายร่วมแสดงความยินดีในความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกันที่ผ่านมา และติดตามการยกระดับแลกเปลี่ยนข่าวสาร ที่มุ่งเน้นด้านอาชญกรรมข้ามชาติ โดยมีการจัดตั้งศูนย์การติดต่อสื่อสาร ระหว่างส่วนราชการของจังหวัดและรัฐตามแนวชายแดน การลาดตระเวนร่วมในพื้นที่เดียวกันของทั้งสองประเทศ ตลอดจนความร่วมมือด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ โดยมีแผนเพิ่มบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพลเรือน รวมถึงมีการส่งเสริมการฝึกร่วมกันของผู้เข้ารับการฝึกที่เป็นสตรีมากขึ้น ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นร่วมกัน ในการดำรงความต่อเนื่องพัฒนาและยกระดับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ไทย – มาเลเซีย เพื่อให้เกิดความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศ ซึ่งโดยสรุปภาพรวมผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จร่วมกัน ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาการความร่วมมือกลไกความมั่นคงของทั้งสองประเทศในทุกระดับ

 

The post บิ๊กป้อมนำทีมเยือนมาเลย์ ถกคกก.ชายแดน จ่อตั้งจุดลาดตะเวนร่วม-สร้างรั้วชายแดน appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.