‘บิ๊กบี้’เยือนสิงคโปร์รับเหรียญอิสริยาภรณ์เชิดชูเกียรติทางทหาร พร้อมทดสอบศูนย์จำลองยุทธ์

‘บิ๊กบี้’เยือนสิงคโปร์รับเหรียญอิสริยาภรณ์เชิดชูเกียรติทางทหาร สานสัมพันธ์ 2 กองทัพร่วมมือฝึกศึกษา พัฒนากำลังพล พร้อมทดสอบศูนย์จำลองยุทธ์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ ระหว่าง 8 – 10 กุมภาพันธ์ โดยได้เยี่ยมคำนับหารือสานความสัมพันธ์กับผู้นำกองทัพสิงคโปร์ ได้แก่ นายอึ้ง เอง เฮง (Ng Eng Hen) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์, พลโท เมลวิน ออง ซูเกียด (Melvyn Ong) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ และ พลตรี เดวิด เนียว (David Neo) ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์

ในโอกาสนี้รัฐบาลสิงคโปร์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ได้มอบเหรียญอิสริยาภรณ์เชิดชูเกียรติทางทหาร Meritorious Service Medal (Military) – MSM หรือ Pingat Jasa Gemilang Tentera เพื่อเป็นเกียรติให้กับ พล.อ.ณรงค์พันธ์ ในฐานะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของมิตรประเทศที่มีการปฏิบัติราชการที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี โดยผบ.ทบ.ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้เยือนสิงคโปร์เป็นครั้งที่สอง หลังจากได้เดินทางมาเยือนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์เชิดชูเกียรติทางทหาร ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือที่แนบแน่นระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสิงคโปร์ พร้อมระบุว่าในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนกองทัพบกไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความร่วมมือกับกองทัพสิงคโปร์ซึ่งจะเป็นรากฐานอันสำคัญยิ่งต่อความมั่นคง

ในภูมิภาค นอกจากนี้ได้ชื่นชมระบบการพัฒนากำลังพลและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสิงคโปร์ รวมทั้งความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพสิงคโปร์ในหลายด้านอาทิ การแลกเปลี่ยนการฝึกศึกษาในหลักสูตรทางทหาร การศึกษาดูงานด้านไซเบอร์ รวมทั้งการฝึกผสมรหัสคชสีห์ ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี กำลังพลได้พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน โดยเตรียมขยายผลให้หน่วยกำลังรบของสองประเทศได้ประสานงานใกล้ชิดขึ้น

นอกจากนี้ผบ.ทบ.ได้เยี่ยมชม ศูนย์จำลองยุทธ์ TERREX Simulation Center ณ กองพลที่ 3 รวมทั้ง Battle Box, Fort Canning ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงทางประวัติศาสตร์ห้วงสงครามโลกครั้งสองของสิงคโปร์ สอดคล้องกับนโยบายของผบ.ทบ.ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติ เพื่อนำไปเป็นบทเรียนในการพัฒนาและสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ อีกทั้งที่ผ่านมากองทัพบกได้จัดตั้งและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทางทหาร รวมถึงการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติเหล่าทหารในเหตุการณ์ต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานถึง 57 ปี มีความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การได้รับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์เชิดชูเกียรติทางทหารของผู้บัญชาการทหารบกในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเกียรติอย่างสูงของกองทัพบกไทยแล้ว ยังถือเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมืออันดีทั้งด้านความมั่นคง และการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน

The post ‘บิ๊กบี้’เยือนสิงคโปร์รับเหรียญอิสริยาภรณ์เชิดชูเกียรติทางทหาร พร้อมทดสอบศูนย์จำลองยุทธ์ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.