นายกฯยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญแก้ปัญหาฝุ่นละออง ใช้ทุกมาตรการอย่างรอบคอบ แต่สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องประกาศภัยพิบัติ
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.