ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นบวก 0.34% และทำให้ผลตอบแทนสะสมจากต้นปีถึงปัจจุบันอยู่ที่ 3.65% โดยพอร์ตการลงทุนในหุ้นไทยที่มีสัดส่วนสูงที่สุดคือ 40% ของพอร์ตการลงทุนรวมให้ผลตอบแทน 0.28%ต่ำกว่าBenchmark เนื่องจากหุ้นในกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นไปช้ากว่าที่คาด
Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.