บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เยี่ยม รพ.คู่สัญญา ณ โรงพยาบาลลานนา.วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร C ชั้น 3 โรงพยาบาลลานนา นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกต่างๆ ให้การต้อนรับ นายชัยรัตน์ ถิโรภาส ตำแหน่ง VP-Health Partnerships & Provider Management และนางสาวธนิดา มงคลสุทิวัตถ์ ตำแหน่ง Manager Care Coordination จากบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามาเยี่ยม พบปะ หารือ เกี่ยวกับบริการสุขภาพ การบริการลูกค้าร่วมกัน และเข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลลานนา 3 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหม่ ในเครือโรงพยาบาลลานนา […]

The post บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เยี่ยม รพ.คู่สัญญา ณ รพ. ลานนา appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.