โครงการ เด็ก เล่า ใหม่ เปิดตัวนิทรรศการภาพถ่ายฝีมือเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้แนวคิด ‘นวัตกรรมและความสัมพันธ์กับสิ่งของรอบตัว’ ในวันที่ 14-17 มกราคม 2564 ณ Yelo House จัดโดยพัชรพล เกตุสุวรรณวัฒนา และจิรภัทร หวังเจริญ โดยเป้าหมายของการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อรับบริจาคสมทบทุนการสร้างสนามฟุตบอลให้กับโรงเรียนอิรชาร์ดศาสนวิทยา จังหวัดพัทลุง ผ่านแพลตฟอร์ม Taejai.com ภายในงานนิทรรศการมีการนำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเด็กและเยาวชนที่มีความแตกต่างกันออกไป ตามเหตุปัจจัยที่แวดล้อมของครอบครัว ชุมชน ศาสนา และ สภาพภูมิศาสตร์ผ่านกล้องฟิล์ม ซึ่งโจทย์ในการถ่ายภาพครั้งนี้ คือให้เยาวชนในโครงการฯ ได้สัมผัส สิ่งของ รอบตัว และทบทวนคุณค่าสิ่งที่เป็นนวัตกรรมในชีวิตประจำวันที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา พร้อมบอกเล่าเรื่องราวออกมา ด้วยภาพถ่ายฟิล์มที่จะถูกจัดแสดงจำนวน 36 ภาพ  โครงการ เด็ก เล่า ใหม่ มีการลงพื้นที่ด้วยกัน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปภัมภ์) ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องการสอนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีนักเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมจำนวน 8 คน  และโรงเรียนอิรชาร์ดศาสนวิทยา จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 2 […]

The post นิทรรศการภาพถ่ายฝีมือเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล “เด็ก เล่า ใหม่” เปิดมุมมอง เล่าเรื่องราว ผ่านภาพถ่ายฟิล์มฝีมือเด็ก วันที่ 14-17 ม.ค. 64 ณ Yelo House appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.