วันที่ 5 ของการเดินมิตรภาพ ของเครือข่าย People go วันนี้ถึงอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเปิดเวทีสนทนา ในประเด็นสิทธิชุมชนกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม และวันนี้ยังมี นายโคทม อารียา นักวิชาการด้านสันติวิธีมาร่วมเดิน เพื่อยืนยันการรักษาสิทธิการแสดงออก และเรียกร้องให้ คสช.ยกเลิกคำสั่งที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

วันนี้ เป็นวันที่ 5 ที่สมาชิกเครือข่าย People go ออกเดินเท้า ภายใต้กิจกรรม We walk…เดินมิตรภาพ โดยเช้านี้ออกเดินเท้าจาก หน้าสถานีบริการน้ำมัน ที่ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง และเปลี่ยนผัดการเดินครั้งละ 4 คน ผัดละ 3-6 กิโลเมตร  และระหว่างเดินเท้าสมาชิกได้แจกแผ่นพับ ชี้แจงวัตถุประสงค์การเดินเท้า ทั้งในแง่เป้าหมายที่ต้องการไปถึงจังหวัดขอนแก่น และในแง่เนื้อหาที่ต้องการให้เกิดการถกเถียงถึงวาระสำคัญของสังคมตอนนี้ คือเรื่องหลักประกันสุขภาพ เรื่องความมั่นคงทางเกษตรกรรม เรื่องการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเรื่องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งทั้ง 4 ประเด็นนี้กำลังสั่นคลอน

นายโคทม อารียา นักวิชาการด้านสันติวิธี ที่มาร่วมเดินวันนี้ระบุว่านอกจากมาเพื่อยืนยันสิทธิเสรีภาพการแสดงออกขั้นพื้นฐาน และสนับสนุน 4 ประเด็นหลักดังกล่าวแล้ว ยังเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งที่ 3/2558 รวมถึงคำสั่งอื่นขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญซึ่งประกาศใช้แล้ว

การเดินเท้าของวันนี้จบภารกิจในเขตอำเภอปากช่อง ใกล้ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นเครือข่ายและสมาชิกได้เปิดเวทีสนทนา ในตอนสิทธิชุมชนกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่เปิดให้ลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม แต่ไม่ได้ควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับมลภาวะสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.