นพดล ยันจุดยืน พท.ไม่นิรโทษกรรมความผิด ม.112 ชี้ต้องนำไปสู่การปรองดอง-สมานฉันท์ ขอไม่วิจารณ์ปมปิยบุตรวิจารณ์ขอล้มอำนาจศาลรธน.

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ นายนพดล ปัทมะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุม กมธ. นัดแรกในวันที่ 8 ก.พ.นี้ ว่า เบื้องต้นจะเป็นการเลือกตำแหน่งต่างๆ เช่น ประธาน รองประธาน และตำแหน่งอื่นๆ รวมถึงการวางกรอบการทำงาน ประเด็นที่จะพิจารณาเพื่อให้การประชุมเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว

เมื่อถามว่า ทางพรรคเพื่อไทยจะมีการเสนอประเด็นใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของกมธ. บ้างหรือไม่ เพราะเป็นพรรคที่เป็นต้นเรื่องให้ตั้งกมธ.ขึ้นมา นายนพดล กล่าวว่า จะมีการหารือถึงรายละเอียดในการประชุมพรรควันที่ 6 ก.พ.นี้ก่อน โดยประเด็นที่จะนำมาพูดคุยกันนั้นจะเป็นเรื่องของประเภทคดีความว่าคดีประเภทใดที่อยู่ในข่ายน่าจะได้รับการนิรโทษกรรมบ้าง ช่วงเวลาใด บุคคลใดบ้าง ทั้งนี้ การออกกฎหมายนิรโทษกรรมนั้น จะต้องนำไปสู่ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

เมื่อถามว่า มองอย่างไรหากในที่ประชุมพรรค มีการเสนอเรื่องการนิรโทษกรรมว่าด้วยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 นายนพดล กล่าวว่า ตอนเลือกตั้งเราไม่มีการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 112 ซึ่งเป็นที่ชัดเจนเราไม่มีนโยบายที่จะไปนิรโทษกรรมความผิดตามมาตรา 112 ขอย้ำว่าเบื้องต้นเราต้องดูว่าประเด็นใดที่นิรโทษกรรมแล้วนำมาซึ่งความปรองดอง สมานฉันท์อย่างยั่งยืน และไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มเติมขึ้น ยืนยันว่า จุดยืนของเราคือนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองที่นำไปสู่ความปรองดอง สมานฉันท์ และต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้การนิรโทษกรรมนำไปสู่ผลตรงกันข้าม

ต่อข้อถามถึงกรณีที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เสนอให้พรรคก้าวไกล ยกเลิกอำนาจศาลรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ในปัจจุบัน หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล และพรรคก้าวไกล กระทำการล้มล้างการปกครอง จากนโยบายหาเสียงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 นายนพดล กล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่ทราบถึงเนื้อหา ที่ นายปิยบุตร เสนอให้มีการแก้ไข ว่าให้แก้ไขในส่วนใด ไม่สามารถไปวิจารณ์ข้อเสนอของนายปิยบุตรได้ ทั้งนี้ก็ต้องดูว่าผู้ร่างกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญได้นำแนวคิด มาจากศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ เยอรมัน หรือ ฝรั่งเศส ซึ่งต้องดูว่าต้นแบบเป็นมาอย่างไร ในขณะที่ต้นแบบประชาธิปไตยของประเทศอังกฤษที่ไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ แต่ให้นำประเด็นรัฐธรรมนูญได้รับการวินิจฉัยโดยผ่านรัฐสภา จึงใช้หลักสูงสุดของรัฐสภาคือนำตัวแทนของประชาชนมาวินิจฉัย แต่ทั้งนี้ทุกระบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ดังนั้นตนจึงไม่กล้าวิจารณ์ ว่าที่นายปิยบุตรจะเสนอเป็นอย่างไร อีกทั้งนายปิยบุตรก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องรัฐธรรมนูญ ซึ่งถ้าจะเสนออย่างไรก็ให้นักกฎหมายมหาชน มาพิจารณากัน

เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่หากจะมีการแก้ไขอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ นายนพดล กล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่มีข้อเสนอว่าจะแก้ในส่วนใด เช่น เรื่องที่มา เรื่องการตรวจสอบ ส่วนเรื่องของอำนาจศาล ตนคิดว่าก็อยู่ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) พิจารณากันดูว่าจะเป็นอย่างไร อย่างไรมองว่าหลักการสำคัญคือ ต้องตีความและใช้กฎหมายตามหลักนิติรัฐนิติธรรมเป็นหลักนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

The post นพดล ยันจุดยืน พท.ไม่นิรโทษกรรมความผิด ม.112 ขอไม่วิจารณ์ปมปิยบุตรวิจารณ์ขอล้มอำนาจศาลรธน. appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.