ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดโครงการ “ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทย ก้าวไกลยั่งยืน ปี 2564” จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “ห้องเรียนไร้กรอบ” ถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ แลกเปลี่ยนแนวคิด ให้ครู ตชด. นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ New Normal นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยดำเนินการควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 68 ปี ของการดำเนินงาน ล่าสุดยังได้จัดทำ โครงการ “ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทยก้าวไกลยั่งยืน ปี 2564” โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ธนาคารจัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2564” ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และแนวคิดในการทำงาน […]

The post ธอส. จับมือ ตชด. ต่อยอดความรู้แก่ ครู ตชด. รุ่นที่ 4 จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “ห้องเรียนไร้กรอบ” appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.