ศาลรัฐธรรมนูญชี้สถานภาพของ”ธรรมนัส พรหมเผ่า”ไม่สิ้นสุดตามที่ 51 ส.ส.เข้าชื่อร้องให้วินิจฉัย ชี้คำพิพากษาของศาลต่างประเทศนำมาบังคับใช้ไม่ได้ เป็นการแทรกแซงอำนาจอธิปไตยของไทย
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.