ทำความเข้าใจวัฒนธรรมเหอเหอ(ความกลมกลืน)และประชาคมโลกที่มีชะตาชีวิตร่วมกันในเมืองไถโจว

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม “ฟอรั่มระดับโลกว่าด้วยวัฒนธรรมกลมกลืนประจำปี 2021″  ในหัวข้อ”วัฒนธรรมกลมกลืนและประชาคมโลกที่มีชะตาชีวิตร่วมกัน” จัดขึ้น ณ อำเภอเทียนไถของเมืองไถโจว มณฑลเจ้อเจียง ฟอรั่มครั้งนี้ยึดเอา “วัฒนธรรมกลมกลืนและประชาคมโลกที่มีชะตาชีวิตร่วมกัน” เป็นหัวข้อหลักโดยมีหัวข้อย่อยสามหัวข้อ ได้แก่ “ยึดถือความปรองดองและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน บรรลุความก้าวหน้าอย่างหลอมรวม” “ร่วมแรงร่วมใจกันและบรรลุความร่วมมือเพื่อแสวงชัยชนะร่วมกัน” และ “ยึดถือการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและสร้างสรรค์ระบบนิเวศที่ดี” “วัฒนธรรมกลมกลืน” มีมาตั้งแต่โบราณกาลแต่ยิ่งเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวาในปัจจุบันนี้ สามารถที่จะนำมาซึ่งแรงบันดาลใจเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงธรรมาภิบาลโลกและรับมือโจทย์ปัญหาร่วมกันของมนุษยชาติ

ในพิธีเปิดงาน นายฮานมิดอน ผู้เป็นกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐมอลตาประจำนครเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่าในยุคภายหลังโรคโควิด-19 การส่งเสริมการฟื้นฟูของโลกอย่างยั่งยืนและยุติธรรมเป็นเป้าหมายร่วมกันของมนุษยชาติ และความกลมกลืนกับความร่วมมือสามารถพาเราไปสู่เป้าหมายนี้ได้ เราจำเป็นต้องเสริมสร้างกรอบความร่วมมือในรูปแบบใหม่ตามสถานการณ์ความเป็นจริงที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอและสร้างสรรค์กลไกความร่วมมือในประเด็นสำคัญเป็นอันดับแรก เช่น เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความมั่งคงและเทคโนโลยีเป็นต้น

นายหลี่เย่ว์ฉี ผู้เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนของเมืองไถโจวกล่าวว่า วัฒนธรรมกลมกลืนเป็นมรดกอันยอดเยี่ยมของอารยธรรมจีนโบราณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดทางธรรมชาติที่เน้นการรวมมนุษย์กับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียว ค่านิยมที่แสวงจุดร่วมและสงวนจุดต่าง และแนวคิดการพัฒนาที่มุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ในระยะใหม่แห่งการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและความมั่งคั่งร่วมกัน เราจะทุ่มเทกำลังในการเชิดชูและเผยแพร่วัฒนธรรมกลมกลืน ส่งเสริมให้วัฒนธรรมกลมกลืนแพร่กระจายไปนอกเมืองไถโจว นอกประเทศจีนและสู่โลกภายนอก มุ่งที่จะฉีดพลังให้แก่การลดความแตกต่างระหว่างอารยธรรมและสร้างสรรค์โลกแห่งความปรองดอง 

ในฟอรั่มหลัก นายคิมวอนซู ผู้เป็นอดีตรองเลขาธิการของสหประชาชาติระบุว่าวัฒนธรรมกลมกลืนไม่เพียงมีบทบาทสำคัญทางวัฒนธรรมในการผลักดันการสร้างสรรค์สังคมที่กลมกลืนเท่านั้น อีกทั้งยังสามารถช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเจรจาระหว่างประเทศ เชื้อชาติ ศาสนาและอารยธรรมต่าง ๆ อีกด้วย จึงมีคุณค่าทางทฤษฎีและนัยสำคัญในทางปฏิบัติยิ่งสำหรับการพัฒนาอย่างสันติของโลก นายอู๋เว่ยซาน ผู้เป็นภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีนเห็นว่าโลกทัศน์ที่เน้นมนุษย์และธรรมชาติหลอมรวมเป็นหนึ่งนั้นมุ่งเป้าไปที่การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของมนุษย์และธรรมชาติ มุมมองสากลที่เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประเทศชาติต่าง ๆ นั้นมุ่งที่จะสร้างสรรค์ประชาคมโลกที่มีชะตาชีวิตร่วมกัน  ส่วนมุมมองทางสังคมที่แสวงจุดร่วมและสงวนจุดต่างนั้นเน้นความสัมพันธ์ในการสื่อสารอันเป็นมิตรและปรองดองกัน 

ในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของฟอรั่มครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการชาวจีนและต่างประเทศได้เสนอความคิดอันเฉียบแหลมและลุ่มลึกเกี่ยวกับวิธีการนำภูมิปัญญาของวัฒนธรรมกลมกลืนไปช่วยสร้างสรรค์ประชาคมโลกที่มีชะตาชีวิตร่วมกัน ในฟอรั่มย่อย แขกผู้มีเกียรติทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศได้เจรจาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อย่อยทั้งสาม ได้แก่ “ยึดถือความปรองดองและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน บรรลุความก้าวหน้าอย่างหลอมรวม” “ร่วมแรงร่วมใจกันและบรรลุความร่วมมือเพื่อแสวงชัยชนะร่วมกัน” และ “ยึดถือการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและสร้างสรรค์ระบบนิเวศที่ดี”

 “ฟอรั่มระดับโลกว่าด้วยวัฒนธรรมกลมกลืน” เป็นการประชุมระดับโลกที่จัดขึ้นในรูปแบบฟอรั่ม มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้แนวคิด “ประชาคมโลกที่มีชะตาชีวิตร่วมกัน”  กลายเป็นฉันทามติและวาทกรรมระดับโลกเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายร่วมกันของประชาคมโลกบนพื้นฐานของวัฒนธรรมกลมกลืน

The post ทำความเข้าใจวัฒนธรรมเหอเหอ(ความกลมกลืน)และประชาคมโลกที่มีชะตาชีวิตร่วมกันในเมืองไถโจว appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.