ทล.เปิดอีก 3 เส้นทางวิ่งได้ 120 กม./ชม. ดีเดย์ 1พ.ค.นี้

ทล.เปิดอีก 3 เส้นทางวิ่งได้ 120 กม./ชม. ดีเดย์ 1พ.ค.นี้

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)​ เปิดเผยว่า ตามที่ ทล. ได้เริ่มเปิดให้รถวิ่งใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตร (กม.)​ต่อชั่วโมง (ชม.)​ (เฉพาะช่องทางขวาสุด) ในเส้นทางนำร่อง (ระยะที่ 1) ที่ ทล. 32 ถนนสายเอเชีย ช่วง บางปะอิน – อ่างทอง กม.4+100 – กม.50+000 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยได้เปิดเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง และได้ประกาศให้ใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. ในระยะที่ 2 เพิ่มอีก จำนวน 6 สายทาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ประกอบด้วย ทล.1 สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ประตูน้ำพระอินทร์ กม.35+000 – กม.45+000 จ.ปทุมธานี ทล.1 หางน้ำหนองแขม – วังไผ่ กม.306+640 – กม.330+600 จ.นครสวรรค์ ทล.2 บ่อทอง – มอจะบก กม.74+500 – กม.88+000 จ.นครราชสีมา ทล.32 อ่างทอง – โพนางดำออก กม. 50+000 – กม.111+473 จ.อ่างทอง,จ.สิงห์บุรี ทล.34 บางนา – ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กม.1+500 – กม.15+000 จ.สมุทรปราการ และทล. 304 คลองหลวงแพ่ง – ฉะเชิงเทรา กม.53+300 – กม.63+000 จ.ฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมทางหลวงได้กำหนดเพิ่มเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 120 กม.ต่อชม. และไม่ต่ำกว่า 100 กม.ต่อชม. ในช่องทางขวาสุด ในระยะที่ 3 ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน โดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จำนวน 3 สายทาง ทั้งขาเข้าและขาออก ประกอบด้วย ทล.4 จำนวน 2 ช่วง ได้แก่ เขาวัง – สระพระ ระหว่างกม.160+000 – กม.167+000 และ ระหว่างกม.172+000 – กม.183+500 จ.เพชรบุรี (เป็นช่วงๆ) ทล.9 บางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่างกม.23+400-กม.31+600 กรุงเทพมหานคร และทล.35 นาโคก-แพรกหนามแดง กม.56+000 – กม.80+600 จ.สมุทรสงคราม (เป็นช่วงๆ) ซึ่งกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงในพื้นที่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้อัตราความเร็วใหม่ในช่วงสายทางดังกล่าว โดยคำนึงในเรื่องความปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้ทางสูงสุด

นายสราวุธ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยได้บูรณาการร่วมกับตำรวจในพื้นที่ ตำรวจทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง

The post ทล.เปิดอีก 3 เส้นทางวิ่งได้ 120 กม./ชม. ดีเดย์ 1พ.ค.นี้ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.