ขอนแก่น-ทน.ขอนแก่น เร่งกระจายฉีดชิโนฟาร์มเข็ม 1 ให้ครบทุกเป้าหมายในเดือนก.ย.64 พร้อมซื้อโมเดอร์นา บูสเข็ม 3ได้ ม.ค.65
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.