ตร. ห่วงใย การคุกคามทางเพศ Sexual Harassment ชาย หญิง หรือเพศทางเลือก ก็เป็นตกเหยื่อได้ อย่าเพิกเฉย ให้แจ้งความดำเนินคดี
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.