นครศรีธรรมราช-คลัสเตอร์ทัณฑสถานวัยหนุ่มเมืองคอนติดเชื้อแล้ว 1,325 ราย ล่าสุดตรวจเจออีก 130 ราย สั่งกันพื้นที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าเด็ดขาดพร้อมสั่งตั้งรพ.สนามรักษาเร่งด่วน
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.