ตอบรับเกินคาดเทศกาลผลไม้และของฝาก ‘บ้านแพ้ว’

นักท่องเที่ยวแห่ชิมช้อปผลไม้สดจากสวน ชมประกวดธิดาเกษตร

ปิดฉากอย่างงดงามสำหรับการจัดงานเทศกาลผลไม้และของฝากจากบ้านแพ้ว “สดจากสวน ดีต่อใจ ใกล้เมืองกรุง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคมี่ผ่านมา ณ อาคารสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ตลอดระยะเวลา 3 วันมีคนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนในอำเภอบ้านแพ้ว แห่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ใกล้เคียงร่วมงานเทศกาลผลไม้สุดยิ่งใหญ่ของจังหวัด

ภายในงานมีสินค้าเกษตรสดๆ โดยตรงจากชาวสวน เพราะได้ชื่อว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีชื่อเสียงและสามารถผลิตผลไม้ได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ที่เนื้อมะพร้าวมีความเหนียวนุ่ม น้ำมะพร้าวมีรสหวานและกลิ่นหอมคล้ายใบเตย นอกจากนี้ ยังมีส้มโอ ฝรั่งกิมจู เมล่อน องุ่น กล้วยหอมทอง และแก้วมังกร และไฮไลต์คือลำไย “พวงทอง” ผลไม้ที่ได้รับสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นเฉพาะบ้านแพ้ว ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือเนื้อหนา แห้ง ไม่แฉะ เนื้อใส จนเห็นเมล็ด มีรสชาติกรอบหวาน ความหวานอยู่ในช่วง 18 – 22 องศาบริกซ์ มีร้านไอศกรีม น้ำปั่นมะพร้าวบ้านแพ้ว น้ำตาลสด ตลอดจนสินค้าโอทอป อาหาร ผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มของชาวบ้านแพ้วมาเปิดจำหน่ายนับ 100 ร้านค้า

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นไฮไลต์คือการจัดประกวดธิดาเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2566 การแข่งขันตำผลไม้ ที่เป็นของดีของเด่นของจังหวัดสมุทรสาคร การสาธิตการทำอาหารจากผลิตผลของชาวบ้านแพ้ว และมินิคอนเสิร์ตสนุกสุดมันจากวงเพชรเกษม

นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงภาคเกษตร อยากส่งเสริมภาคการผลิตการแปรรูปอาหาร การท่องเที่ยว และการบริการสู่ตลาดสากล โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดตลาดกลางผลไม้ และพื้นที่การจําหน่ายสินค้าชุมชนในบ้านแพ้ว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจร ผ่านไปมาให้มีแหล่งซื้อขายที่ทุกคนรู้จัก และแวะพักได้ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ศักยภาพของอำเภอ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งหากประสบความสำเร็จก็มีนโยบายที่จะกำหนดให้มีการจัดงานเป็นเทศกาลผลไม้อย่างต่อเนื่องทั้งปี

นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลผลไม้และของฝากจากบ้านแพ้ว “สดจากสวน ดีต่อใจ ใกล้เมืองกรุง” ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอบคุณแนวนโยบายของ นาย ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ต้องการให้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทั้งในการใช้พื้นที่ การชูอัตลักษณ์สินค้าเกษตรของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังจะได้ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนพึ่งพาตนเอง และมุ่งเน้นการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน ช่วยประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในการขับเคลื่อนให้จังหวัดสมุทรสาครให้เป็นเมืองเกษตรและอาหารที่คนรู้จัก

“งานในครั้งนี้ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชาวสวนและคนบ้านแพ้วจากการจำหน่ายสินค้า อาหาร ทำให้เกิดเงินหมุนเวียน สร้างรายได้ให้คนบ้านแพ้ว ตลอดจนการสร้างแบรนด์หรือภาพจำว่าบ้านแพ้วเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านแพ้วในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นการประกวดธิดาเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2566 และการแข่งขันตำผลไม้ซึ่งคึกคักและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างมาก จากความสำเร็จในครั้งนี้น่าจะมีการจัดงานในครั้งต่อๆ ไปเพื่อให้คนบ้านแพ้วได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตร อาหาร ตลอดจนเป็นการสร้างภาพจำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่ามาที่บ้านแพ้วจะได้ชิม ชอป ผลไม้ สดจากสวน ดีต่อใจ ใกล้เมืองกรุง อย่างแท้จริง”

 

The post ตอบรับเกินคาดเทศกาลผลไม้และของฝาก ‘บ้านแพ้ว’ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.