ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดกิจกรรมสื่อสารสัมพันธ์สมาชิก กอช. หลักสูตร “สุขใจวัยเกษียณ วางแผนการเงิน กับ กอช.” โดยมี จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และ พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วย ดร. เมธี จันทวิมล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “วัย 60+ บริหารเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า” แก่สมาชิก กอช. ที่ใกล้จะได้รับบำนาญจาก กอช. และผู้แทนสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมกว่า 100 คน เมื่อ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา เพื่อเรียนรู้แนวทางการเตรียมพร้อมรับมือวัยเกษียณ และจัดสรรเงินออมก้อนสุดท้ายหลังเกษียณได้อย่างเหมาะสม ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เตรียมความพร้อมบริหารเงินสำหรับวัยเกษียณ ผ่านหลักสูตร SET e-Learning […]

The post ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ ส่งเสริมความรู้บริหารเงินหลังเกษียณ appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.