ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนตรวจสุขภาพการเงินกับ “Happy Money App” แอปพลิเคชันบริหารจัดการเงิน ใช้งานง่ายแค่กรอกข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน ทำให้รู้และเข้าใจสุขภาพการเงินของตนเองมากขึ้น รู้จุดแข็งและจุดอ่อนทางการเงิน พร้อมรับคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม ชวนตรวจสุขภาพการเงินอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้วยการอัปเดตข้อมูลใน “Happy Money App” มุ่งหวังให้ผู้ใช้งานเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีทางการเงิน ทำให้มีเงินเหลือใช้และเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ เช็กก่อน รู้ก่อน ปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็งทางการเงิน! ผู้สนใจดาวน์โหลดฟรีได้ทั้ง iOS และ Android ที่ www.set.or.th/happymoney/app.html

The post ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนคนไทยใช้ “Happy Money App” เช็กสุขภาพการเงิน appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.