‘ตรีนุช-ส.ว.’ ถกแก้ปัญหาการศึกษา  
ตรีนุช-ส.ว. ถกแก้ปัญหาการศึกษา  

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การศึกษา วุฒิสภา และคณะว่า ทางกมธ.การศึกษา ได้หารือเรื่องแนวทางการจัดการศึกษา ร่วมถึงแนวทางจัดทำข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราฎร อย่างร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… เพื่อประสานความร่วมมือ ขณะที่ศธ.เองก็ต้องเตรียมความพร้อมจัดทำกฎหมายลูกเพื่อรองรับต่อไป

ด้านนายตวง กล่าวว่า ตนและคณะได้หารือและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ที่ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ติดขัด เช่น ระบบการศึกษาที่ต้องแก้ไข ซึ่งต้องเขียนในบทเฉพาะกาลให้ชัดเจน ว่าจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนผ่านทางการศึกษาภายในกี่เดือน กี่ปี ส่วนที่กลุ่มเครือข่ายองค์กรครู มีข้อกังวลเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างและไม่เห็นด้วยกับโครงสร้างการรวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางและในมาตรา  106 ของ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ ที่ให้อำนาจปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาขณะที่สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้  ไม่มีมาตราใดที่กล่าวถึงหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา  แต่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจจัดการประชุมประธานคณะกรรมการสถานศึกษา แทนที่จะเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัดโดยตรงเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมกับตั้งข้อสังเกตุว่าเหตุใดถึงไม่แก้ไขเรื่องนี้ในขั้นตอนการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมการกฤษฏีกาแต่ยังสามารถปรับแก้ได้ในชั้นกมธ.การศึกษาฯ นอกจากนี้ ได้การรือถือการนำศาสตร์พระราชา ที่สอดคล้องกับวิชาสังคมศึกษา ที่ให้ผู้เรียนได้พึ่งตัวเองได้มากขึ้น ทั้งนี้เสนอแนะให้ ศธ.ส่งเสริมการจัดการเรียนแบบทวิศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนสายของอาชีพได้มากขึ้น จบมามีรายได้ มีงานทำ สามารถเลี้ยงตนเองได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

 

The post ‘ตรีนุช-ส.ว.’ ถกแก้ปัญหาการศึกษา   appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.