ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี นายประพันธ์  จันทร์ไทยศรี  นายด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษคุณภาพครบวงจร ตามมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และเข้าใจถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบจากต้นกระดาษของเกษตรกร ช่วยสร้างรายได้และมีส่วนช่วยลดโลกร้อน โดยต้นกระดาษ 1 ต้นจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 17.86 กิโลกรัม/ปี ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นแบรนด์กระดาษที่ครองใจผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สามารถส่งออกไปแล้วกว่า 130 ประเทศทั่วโลก 

The post ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.