นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมสนับสนุนงานวันคนพิการ กรุงเทพฯ มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย Double A Care อาทิ หน้ากากอนามัย, สเปรย์แอลกอฮอล์ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ หอศิลป์วัฒนธรรม กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการออกบูธจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์คนพิการ รวมทั้งให้คำปรึกษาการสมัครงาน ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อสำหรับคนพิการ นับเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและร่วมกิจกรรมต่างๆเท่าเทียมคนทั่วไปในสังคม ทั้งนี้ ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น ประธานมูลนิธิไฟฟ์ฟอร์ออลล์ (Five For All Foundation) ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ

The post ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนงานวันคนพิการ กรุงเทพฯ appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.