ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ และเวิลด์แก๊ส เดินหน้าปรับภาพลักษณ์แบรนด์ ก้าวสู่มิติใหม่ของการเป็นผู้นำด้านพลังงานครบวงจร มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้พลังของการคิดบวกภายใต้แนวคิด Positive Progress ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ภายใต้แบรนด์ เวิลด์แก๊ส ประกาศการปรับอัตลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ใหม่ มุ่งสู่การเป็น 1 ในผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรของไทยที่ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้พลังของการคิดบวก พร้อมด้วยแนวคิด Positive Progress ที่เชื่อมั่นในความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุง พัฒนา และทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นได้ในทุกวันอย่างยั่งยืน โดยการให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าผ่านหัวใจหลักสำคัญทั้งสาม ได้แก่ Operate with Sincerity, Innovative Services, Agile & Collaborative เพื่อเดินหน้าส่งมอบพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ให้กับทุกคน นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เผยว่า “นับเป็นเวลากว่า 44 ปีแล้วที่เวิลด์แก๊ส ได้ส่งมอบบริการแก๊สปิโตรเลียมเหลว บนพื้นฐานของคุณภาพความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด […]

The post ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ และเวิลด์แก๊ส เดินหน้าปรับภาพลักษณ์แบรนด์ ก้าวสู่มิติใหม่ของการเป็นผู้นำด้านพลังงานครบวงจร appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.