ซูมไลออน (Zoomlion) และกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรฐานเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยทั้งสองฝ่ายจะพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการเกษตร ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างจริงจังในด้านต่าง ๆ เช่น มาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร เทคนิคและแนวปฏิบัติทางการเกษตร บริการทางการเกษตร และการสนับสนุนทางการเงิน เป็นที่เข้าใจกันว่า มาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในปัจจุบันของสปป.ลาวนั้นยังไม่เข้มแข็งพอ โดยการที่ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลการเกษตรที่วางจำหน่ายในลาวมีคุณภาพและบริการสนับสนุนไม่เหมือนกันนั้น เป็นอุปสรรคที่สกัดไม่ให้ภาคเครื่องจักรกลการเกษตรของลาวเติบโตอย่างยั่งยืน ซูมไลออนในฐานะผู้นำระดับโลกในด้านการผลิตอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาอย่างลึกซึ้ง อัดแน่นด้วยความสามารถในการผลิตในด้านต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลการเกษตรของซูมไลออนครอบคลุมทั้งพื้นที่แห้ง นาข้าว พืชเศรษฐกิจ และเครื่องจักรสำหรับงานหลังการเก็บเกี่ยว ซูมไลออนเป็นสถาบันแห่งแรกในจีนที่องค์การสหประชาชาติให้การรับรองคุณสมบัติเป็นซัพพลายเออร์เครื่องจักรกลการเกษตรในระยะยาว โดยส่งมอบอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์และโซลูชันระบบที่จำเป็นสำหรับการไถพรวน ปลูก จัดการ เก็บเกี่ยว และอบแห้งในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานนั้น ซูมไลออนมาพร้อมประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน โดยในจีนเพียงประเทศเดียว ซูมไลออนได้เข้ามาแก้ไขและกำหนดมาตรฐานระดับชาติและอุตสาหกรรมมาแล้วถึง 455 รายการ และในปี 2555 นั้น ซูมไลออนได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการด้านเทคนิคเครนในสังกัดองค์การมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization) […]

The post ซูมไลออนจับมือกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว ร่วมกันพัฒนาระบบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.