บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้านไอที อีโคซิสเต็ม นำโดย นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปีซ้อน ตั้งแต่โครงการริเริ่มเมื่อปี 2558 จากการประเมิน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ครอบคลุมทั้ง 851 หลักทรัพย์ ให้เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมมาภิบาล(Environmental, Social and Governance: ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน ตอกย้ำการเป็นองค์กรไอที อีโคซิสเต็ม ที่สร้างสมดุลการดำเนินธุรกิจ ที่คำนึงถึงการพัฒนาองค์กรในหลากหลายมิติ พร้อมสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

The post ซินเน็คฯ ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 2565 ต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน ผลดำเนินงานโดดเด่นครบทุกมิติ ตอกย้ำการเป็นไอทีอีโคซิสเต็ม appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.