สสส.-กทม.-ทส.ผนึก 18 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นกลางเมืองหลวงชูโมเดล “อากาศสะอาดเขตปทุมวัน” เป็นพื้นที่ต้นแบบลด PM 2.5 ปั้นระบบตรวจสอบสภาพรถ-บริการรถพลังงานไฟฟ้าสาธารณะ-เซ็นเซอร์วัดมลพิษแบบเรียลไทม์ 
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.