ประธานสภาฯ เผยเหตุสภาฯล่มเพราะแก้แค้นกันเอง ชี้หน้าที่รักษาองค์ประชุมเป็นของทั้งสองฝ่าย แต่ฝ่ายรัฐบาลต้องครองเสียงข้างมาก
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.