ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ มีส้วมสาธารณะที่สะอาดเพียงพอ เรามีส้วมใช้มากถึง 99% ทั่วประเทศทั้งในเมืองและชนบท และยังมีโครงการส้วมทองคำ ส้วมหอมกรุ่นติดแอร์ ดีไซน์เก๋มากมาย แต่ถ้าพิจารณาด้านการจัดการของเสียจากส้วม (สิ่งปฏิกูล)
Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.