ค้าภายในลงห้างฯ-ร้านค้าสำรวจขายน้ำตาล ยันราคายังไม่พุ่งแถมมีพอบริโภค

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ประกาศกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน น้ำตาลทรายขาว ไม่เกิน กก.ละ 19 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ ไม่เกิน กก.ละ 20 บาท และราคาจำหน่ายปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล น้ำตาลทรายขาว ไม่เกิน กก.ละ 24 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ไม่เกิน กก.ละ 25 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นมา นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอย่างใกล้ชิด ให้มีน้ำตาลทรายจำหน่ายในปริมาณที่เพียงพอ และราคาเป็นไปตามประกาศ กกร.

นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ โดยจากการตรวจ ติดตามสถานการณ์ของห้างค้าปลีก-ค้าส่งและร้านสะดวกซื้้อทุกราย พบว่า ยังคงมีน้ำตาลทรายวางจำหน่ายเป็นปกติ และมีราคาที่สอดคล้องกับประกาศ กกร. แต่ในช่วงก่อนนี้ประชาชน มีการซื้อในปริมาณที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทุกห้างยืนยันว่ายังคงสั่งซื้อและรับมอบน้ำตาลทรายเข้ามาจำหน่ายได้เป็นปกติ จึงขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าน้ำตาลทรายมีเพียงพอตามความต้องการในการบริโภค ไม่ต้องกังวล และขอให้พ่อค้าแม่ค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าทุกชนิด รวมทั้งน้ำตาลให้ขัดเจนด้วย

“กรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายเกินราคาที่กฎหมายกำหนด มีจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีกักตุนสินค้า ประวิงการจำหน่ายหรือปฏิเสธการจำหน่าย มีโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิด หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งได้ทางสายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569 หรือทางไลน์แอพลิเคชั่น @MR.DIT หรือแจ้งต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้” นายวัฒนศักย์ กล่าว

The post ค้าภายในลงห้างฯ-ร้านค้าสำรวจขายน้ำตาล ยันราคายังไม่พุ่งแถมมีพอบริโภค appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.