“วัลลภ พุ่มแฟง” คุณตาหัวใจเทวดาเดินหน้านำผลกำไรที่ได้จากการขายไม้กวาดมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ต่อเนื่อง เผยขอช่วยเหลือคนไปตลอดชีวิต
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.