อาหารทะเลยุคสมัยนี้ปรับเปลี่ยนและต่างไปจากเดิม สังเกตจากอาหารยุคก่อนๆ โดยเฉพาะสมัยที่ผู้เขียนเป็นเด็ก
Source: Posttoday

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.