กลุ่มคาร์ม็อบอ่านแถลงการณ์ขับไล่รัฐบาล เรียกร้องรัฐบาลใหม่ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญ60 ปฏิรูปทุกสถาบันเพื่อประชาธิปไตย คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.