บุรีรัมย์-ครูแฉฝ่ายการเงินของโรงเรีบนหักงบอาหารกลางวันนักเรียนไปส่งค่างวดรถขณะที่ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหายืนยันหลักฐานเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้องและท้าให้ตรวจสอบ
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.