ครป.และเครือข่ายฯ ระดมสมองแก้ปัญหารัฐบริหารโควิดล้มเหลว ชี้ต้องแจก ATK ฟรีนำเข้าวัคซีนคุณภาพระดมฉีดทั่วประเทศ
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.