‘คมนาคม’ หารือ 4 ส.แท็กซี่ สางปัญหาค่าโดยสาร ก่อนนัดถกอีกรอบ 9 พ.ย.นี้

‘คมนาคม’ หารือ 4 ส.แท็กซี่ สางปัญหาค่าโดยสาร ก่อนนัดถกอีกรอบ 9 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทน ให้คณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่นำโดย นายศดิศ ใจเที่ยง เข้าพบ เพื่อสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ โดยมี นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

นายวิรัช กล่าวว่า นายศักดิ์สยาม มีความตั้งใจอย่างยิ่งในการช่วยเหลือรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในเรื่องที่จะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลังไม่ว่าจะเป็นประชาชนกลุ่มใดก็ตาม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาในเรื่องนี้โดยด่วน ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ และได้มอบหมาย ให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ด้าน นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากการที่สมาคมแท็กซี่ได้ขอปรับอัตราค่าโดยสาร ขบ. ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่จากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค สำนักสภาองค์กร ของผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ผู้แทนภาคประชาชน และคณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยกับการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค (ซีพีไอ) และคำนึงถึงความเป็นธรรมกับประชาชนผู้ใช้บริการ โดย ทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ ขบ. ได้กำหนดอัตราค่าโดยสารที่สอดคล้องกับข้อสรุปของการประชุม และนำเสนออัตราค่าโดยสารดังกล่าวในการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาคมแท็กซี่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่ยังไม่เห็นด้วยกับอัตราโดยสารที่เสนอ และคณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่ได้นำเสนออัตราค่าโดยสารใหม่ในที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระจนเกินไป และไม่เกินกรอบที่กระทรวงฯ กำหนด ปี 2560 ดังนี้

1.กิโลเมตรที่ 0-2 รถเล็ก 40 บาท รถใหญ่ 45 บาท 2.กิโลเมตรที่ 3-10 รถเล็ก 8 บาท รถใหญ่ 8.50 บาท 3.กิโลเมตรที่ 11-20 รถเล็ก 9 บาท รถใหญ่ 9.50 บาท 4.กิโลเมตรที่ 21-40 รถเล็ก 10 บาท รถใหญ่ 10.50 บาท 5.กิโลเมตรที่ 41-60 รถเล็ก 11 บาท รถใหญ่ 11.50 บาท 6.กิโลเมตรที่ 61 ขึ้นไป รถเล็ก 12 บาท รถใหญ่ 12 บาท 7.การเคลื่อนตัวผิดปกติวิสัย 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปรับเป็น 3 บาทต่อนาที 8.การจ้างผ่านท่าอากาศยานให้เรียกเก็บเพิ่ม รถเล็ก 75 บาท รถใหญ่ 95 บาท และ 9.การจ้างผ่านศูนย์การสื่อสารหรือระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บเพิ่ม 35 บาท

ทั้งนี้ ขบ. จะนำอัตราค่าโดยสารที่คณะกรรมการ 4 สมาคมเสนอในที่ประชุม ไปนำเสนอคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป และจะมีการติตามความคืบหน้าร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

The post ‘คมนาคม’ หารือ 4 ส.แท็กซี่ สางปัญหาค่าโดยสาร ก่อนนัดถกอีกรอบ 9 พ.ย.นี้ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.