คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบ 4 ประเด็นคุมโควิดการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่, เตรียมเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านภาวะวิกฤต เพื่อให้จำนวนผู้ป่วยหนักไม่เกินศักยภาพระบบสาธารณสุขรองรับ
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.