พาณิชย์ ระบุการลงนามในข้อตกลงเศรษฐกิจการค้าระยะแรก ระหว่างสหรัฐฯและจีน ครอบคลุม 7 ประเด็นเศรษฐกิจการค้าสำคัญ ช่วยกระตุ้นภาคการส่งออกของไทย
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.